Nyemission i

NanoEcho AB

Ej tillgängligt

NanoEcho är ett medicintekniskt bolag som vill erbjuda vården en mer precis, enkel och kostnadseffektiv diagnostik av i första hand rektalcancer. NanoEcho utvecklar ett bildgivande användarvänligt system som baseras på en metod som heter magnetomotoriskt ultraljud, där nanoteknologi kombineras med modern ultraljudsteknologi. Nanopartiklar används som kontrastmedel och mängden ansamlade partiklar möjliggör differentiering mellan sjuk och frisk vävnad.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Öppen för allmänheten.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Nanoecho noteras på First North den 28 juni 2024.

Emissionen omfattas av teckningsåtaganden uppgående till totalt 4,9 Mkr, motsvarande cirka 16,2 procent av grunderbjudandet på 30 Mkr.

Uppdatering: Ett antal befintliga aktieägare har ingått teckningsåtagandeavtal, till ett sammanlagt värde om 2,2 Mkr. Därigenom uppgår ingångna teckningsåtaganden till sammanlagt 7,1 Mkr.

Uppdatering: Den 14 juni förlängde NanoEcho teckningstiden med två veckor till kl 15 den 28 juni 2024. Bolaget uppger att de för diskussioner med en större investerare. Nytt datum för notering är nu 12 juli 2024.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Rött ljus för investerare

Affärsvärlden avråder från NanoEchos IPO

NanoEcho gör en IPO på First North. Affärsvärlden anser att investerare gör bäst i att avstå erbjudandet att köpa aktien.

NanoEchos mätinstrument

IPO-presentation av NanoEcho

NanoEcho gör en IPO på First North. Dr. Linda Persson, vd, presenterar verksamheten på 8,5 minuter.