NanoEcho IPO-kraschar, priset sänks med 65 procent

Jobbigt läge

NanoEcho håller på med en IPO på First North men det går dåligt. Nu har aktiepriset sänkts med 65 procent för att rädda situationen.

NanoEcho håller på med en IPO på First North men det går dåligt. Intresset är lågt och bolaget har förlängt teckningsperioden två gånger med två veckor vardera. Igår kväll kom det stora raset för att försöka rädda situationen, priset per aktie sänks från 40 öre till 14 öre, vilket ger en pre-money-värdering på 6,7 miljoner kronor.

Bolagets styrelse har även uppdaterat affärsplanen med följden att kapitalbehovet under de närmaste tolv månaderna reduceras till 17 miljoner kronor inklusive emissionskostnader.

NanoEcho är ett tidigare Cardeon-bolag.

NanoEcho AB

NanoEcho är ett medicintekniskt bolag som vill erbjuda vården en mer precis, enkel och kostnadseffektiv diagnostik av i första hand rektalcancer. NanoEcho utvecklar ett bildgivande användarvänligt system som baseras på en metod som heter magnetomotoriskt ultraljud, där nanoteknologi kombineras med modern ultraljudsteknologi. Nanopartiklar används som kontrastmedel och mängden ansamlade partiklar möjliggör differentiering mellan sjuk och frisk vävnad.