Affärsvärlden avråder från NanoEchos IPO

Rött ljus för investerare

NanoEcho gör en IPO på First North. Affärsvärlden anser att investerare gör bäst i att avstå erbjudandet att köpa aktien.

NanoEcho gör en IPO på First North. Noteringsemissionen är på upp till 38 miljoner kronor till 40 öre per aktie och pågår till och med den 14 juni. Aktierna börjar sedan att handlas den 28 juni. För en presentation av verksamheten inom tidig identifiering av lymfkörtelspridning så ger VD Dr Linda Persson en presentation på 8,5 minuter.

Är det en bra aktie?

Affärsvärlden har gjort en analys och kommer fram till att investerare bör avstå från erbjudandet. Man anser bland annat att svårighetsgraden i bolagets projekt är hög, att det är oklart hur bolagets framtida kapitalbehov ser ut och att ledande personer har en svajig historik.

”Vi känner oss inte särskilt lockade av att chansa med den här aktien. Bland annat då nyckelpersonerna i dagsläget har litet ägande och nu knappt verkar stoppar in några egna pengar i emissionen. Vårt råd blir teckna ej”

NanoEcho AB

NanoEcho är ett medicintekniskt bolag som vill erbjuda vården en mer precis, enkel och kostnadseffektiv diagnostik av i första hand rektalcancer. NanoEcho utvecklar ett bildgivande användarvänligt system som baseras på en metod som heter magnetomotoriskt ultraljud, där nanoteknologi kombineras med modern ultraljudsteknologi. Nanopartiklar används som kontrastmedel och mängden ansamlade partiklar möjliggör differentiering mellan sjuk och frisk vävnad.