Nyemission i

LC-Tec Holding AB

Ej tillgängligt

LC-Tec-koncernen är specialiserad på optiska komponenter baserade på flytande kristall-teknik. Bolaget utvecklar, producerar och säljer produkter inom olika områden.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 5:3. Innehav av en (1) aktie ger en (1) teckningsrätt och tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av fem (5) nya aktier.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Vid stort intresse för företrädesemissionen på 20,2 Mkr så kan även en övertilldelningsoption på 5 Mkr användas.

LC-Tech har erhållit teckningsförbindelser om cirka 8,5 Mkr och garantiåtaganden på 11,8 Mkr, dvs 20,2 Mkr är säkerställda på förhand. För emissionsgarantier utgår en kontant ersättning om 10 procent av garanterat belopp. Ingen ersättning utgår för teckningsförbindelserna.

Uppdatering: Den extra bolagsstämman avslog förslaget om en övertilldelningsoption på 5 Mkr.

Vidare flyttades teckningsdatum och avstämningsdatum fram några dagar.

Uppdatering: LC-Tecs företrädesemission tecknades till 52,5 % med teckningsrätter och 16,3 % utan. Garanter får teckna 31,2 %. Dvs totalt 100 %.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

LC-Tec skalar upp produktionskapaciteten

LC-Tec är specialiserade på optiska komponenter baserade på flytande kristallteknik. Företaget skalar nu upp produktionskapaciteten och gör därför en företrädesemission. Vi har ställt några frågor till VD Paula Bergman.