Garantiskandal på LC-Tec

En garantiskandal har uppstått i LC-Tec. Toppgaranten kommer inte att uppfylla sitt åtagande på 5,7 miljoner kronor. Det hela har nära kopplingar till LC-Tecs grundare och större ägare.

Företaget LC-Tec har precis avslutat en företrädesemission på upp till 20,2 miljoner kronor som var säkrad till 100 procent. Ikväll står det dock klart att en garantiskandal är ett faktum i bolaget. LC-Tec meddelar nämligen att företaget som ställt ut toppgarantin på 5,7 miljoner kronor inte kommer att uppfylla sitt åtagande.

Företaget som ställt ut garantin är AB Bröckeln och det är nära kopplat till Åke Hörnell. Han är suppleant, och har varit styrelseledamot och dess VD. Han är också grundare av LC-Tec och en av dess större ägare.

Att en garant inte uppfyller sin ställda garanti är allvarligt.

  • Att ingå en emissionsgaranti är att ta en investeringsposition som kommer med risker och möjligheter. Att låta bli att leva upp till det avtal man ingått när utfallet är negativt är helt oacceptabelt. Det drabbar bolaget och således drabbar det alla aktieägare i bolaget.
  • Det är nu viktigt att LC-Tecs styrelse med full kraft kräver in pengarna från garanten.

LC-Tecs styrelse skriver att de nu ska undersöka möjligheterna att utkräva ansvar. När det gäller LC-Tecs verksamhet så ska styrelse och ledning undersöka möjliga omprioriteringar inom verksamheten på grund av det minskade beloppet från nyemissionen, samt undersöka alternativ finansiering.

Uppdatering: Åke Hörnell avgår ur styrelsen

Den 3 maj meddelade LC-Tec att Åke Hörnell har avböjt omval till styrelsen. Samtidigt föreslår valberedningen att Martin Hörnell väljs in i styrelsen.

Övriga ändringar är att Anna Weiner Jiffer har avböjt omval och att Martin Lundhagen föreslås till styrelsen.

Uppdatering: AB Bröckeln går till motattack, anklagar Åke Hörnell och övriga i styrelsen för att ljuga om garantin

En företrädare för AB Bröckeln har den 4 maj kontaktat Nyemissioner.se med en allvarlig attack på Åke Hörnell och övriga i LC-Tecs styrelse. AB Bröckeln hävdar att de aldrig har lämnat någon garanti och säger att LC-Tecs styrelse sprider falska uppgifter. Om dessa uppgifter stämmer så innebär det således även att det memorandum och pressmeddelanden som investerare baserat sina beslut på är felaktiga.

AB Bröckeln tror att det är Partner Fondkommission som hittat på att garantin finns. Enligt AB Bröckeln har LC-Tecs ordförande (Ingvar Andersson) bekräftat till AB Bröckeln att LC-Tecs styrelse inte har kollat att garantierna som Partner Fondkommission ordnat faktiskt existerar.

AB Bröckeln betonar att LC-Tecs styrelse visste att garantin inte existerade när de skickade ut pressmeddelandet den 9 april.

Nyemissioner.se kan idag inte avgöra vem som talar sanning och inte. Att AB Bröckeln tydligt skriver att de aldrig har lämnat en garanti är dock en tydlig positionering, där man både anklagar LC-Tec och Partner Fondkommission för att ljuga, samt även sin närstående person Åke Hörnell.

Det är ändå något konstigt att Partner Fondkommission skulle hitta på att det finns en garanti från just AB Bröckeln, ett företag som är närstående till LC-Tecs grundare och styrelsemedlem. Nästa steg bör rimligtvis vara att LC-Tec och dess finansiella rådgivare tar fram den undertecknade garantin.

Uppdatering: LC-Tec håller fast vid sin position, har skickat garantiavtalet till NGMs marknadsövervakning

LC-Tech meddelade den 6 maj via ett pressmeddelande att uppgifterna om att det inte skulle finnas något garantiavtal är felaktiga. LC-Tec skriver att garanten i fråga har skrivit under en toppgaranti på 5,7 miljoner kronor och att avtalet är digitalt underskrivet av både behörig firmatecknare för LC-Tec Holding och garanten. LC-Tec har nu även skickat garantiavtalet till marknadsövervakningen hos NGM för granskning.

Uppdatering: AB Bröckeln förtydligar – båda parter är nu överens om att det finns ett garantiavtal, men inte vad det innebär

AB Bröckeln har återkommit där man förtydligar att Nyemissioner.se missförstått tidigare information. AB Bröckeln skriver nu att man har lämnat en garanti, men att det inte är den garanti som LC-Tecs styrelse påstår.

AB Bröckeln skriver vidare att problemet är att LC-Tecs styrelse har missförstått garantin.

Sedan blir argumentationen något svår att följa, men kontentan av den verkar vara att AB Bröckeln anser att garantiavtalet säger att de står för halva bottengarantin och halva toppgarantin, och att de därför ska teckna sig för hälften av 5,7 miljoner kronor, inte 5,7 miljoner kronor.

Med detta förtydligande borde saken formellt vara enkel att avgöra. Båda parter är överens om att det finns ett garantiavtal och detta garantiavtal har LC-Tec skickat till NGMs marknadsövervakning. Dvs en oberoende och pålitlig part kan läsa avtalet och avgöra vad det faktiskt står.

Den något mer mjuka och praktiskt kladdiga delen av situationen kan dock återstå. Om NGM kommer fram till att garantiavtalet ger LC-Tec rätt, kommer AB Bröckeln då att teckna och betala? Kan det vara så att AB Bröckeln inte läst eller inte förstått avtalet som de skrev på?

Uppdatering: AB Bröckeln hänvisar till dubbla budskap i avtalet

AB Bröckeln har ytterligare förtydligat vad man menar. AB Bröckeln trodde sig dela på garantibeloppet med en annan garant. Som motivering till detta så hänvisar man till vad som står i avtalet. Det verkar som att avtalet innehåller en otydlighet. Enligt AB Bröckeln säger LC-Tecs rådgivare att AB Bröckeln borde förstått att en viss del av avtalet inte skulle användas.

Återstår att se hur detta spelar ut. Det finns två tydliga relationer. Garantiavtalet mellan LC-Tech och AB Bröckeln, samt rådgivningsavtalet mellan rådgivaren och LC-Tec.

Uppdatering: Inga styrelseledamöter valda på årsstämman

Den 17 maj höll LC-Tec årsstämma. Punkten om att välja styrelseledamöter kom man inte i mål med utan företaget ska den 19 juni fortsätta stämman. Angiven orsak är att valberedningen ska få mer tid för att kunna föreslå fler kandidater.

LC-Tec Holding AB

LC-Tec-koncernen är specialiserad på optiska komponenter baserade på flytande kristall-teknik. Bolaget utvecklar, producerar och säljer produkter inom olika områden.