LC-Tec skalar upp produktionskapaciteten

LC-Tec är specialiserade på optiska komponenter baserade på flytande kristallteknik. Företaget skalar nu upp produktionskapaciteten och gör därför en företrädesemission. Vi har ställt några frågor till VD Paula Bergman.

Vad är det LC-Tec gör?

Vi är specialiserade på optiska komponenter baserade på flytande kristallteknik (”LC- liquid crystal”). Vi har mer än 30 års erfarenhet av utveckling och tillverkning av olika LC-baserade produkter, inkluderande optiska slutare, varierbara filter, polarisationsmodulatorer med mera. Produkterna anpassas efter kundernas behov och används bland annat för visning av 3D-film på biografer, i professionella videokameror, i smarta glasögon, samt inom olika forskningsområden där man vill optimera och styra ljusgenomsläpp.

Företaget har en lång historik och många patent, vad kretsar patenten kring?

Vi har två huvudpatentfamiljer. Vi har PolarView-filter som är elektroniskt varierbara filter och PolarSpeed som är polarisationsmodulatorer. Båda patentfamiljerna är baserade på flytande kristaller och beskriver tekniska designer som säkerställer en unik produktprestanda.

Ni brukar lyfta fram fyra olika områden inom företaget, kan du kort presentera dem?

LC-Tec har i dagsläget fyra affärsområden indelade efter de olika marknader som vi är verksamma på; Kamera, Smarta Glasögon, 3D samt Forskning och Utveckling (R&D).

Inom affärsområdet Kamera inriktar vi oss mot tillverkare av professionella videokameror som används vid filminspelningar och nyhetsbevakningar. Det finns ett antal av de större kameratillverkarna som har exklusiva modeller i sina produktprogram. Det vi erbjuder är elektroniskt varierbara ND-filter. En av de större kameratillverkarna, Sony, har ett eget motsvarande filter. Det har medfört att många andra kameratillverkarna är intresserade av att inkludera filter från LC-Tec i sina kameror. LC-Tec är den enda kända fristående leverantören av sådana filter.

Affärsområdet Smarta glasögon där våra PolarView-filter används inom tillämpningar inom AR, medicinska lösningar, sol/sportglasögon och skyddsglasögon. Inom AR till exempel hjälper vi våra kunder att få en balans mellan den virtuella och verkliga världen, vilket gör det möjligt att använda AR-glasögon även där det är varierande ljusförhållanden. Våra filter och slutare finns i medicinska lösningar som ger hjälp med t.ex. dyslexi, ljuskänslighet m.m.

Vårt tredje affärsområde är 3D där vår patenterade 3D-komponent PolarSpeed, polarisationsmodulator, som i kombination med en 3D-projektor används huvudsakligen för visning av 3D-filmer i biografer.  

Sista men det strategiskt viktigaste affärsområdet är Forskning och Utveckling (R&D). Här bedrivs samarbete med olika kunder för att optimera tekniken och därmed utvärdera olika nya applikationer. Genom att ha ett aktivt arbete inom detta område ökar möjligheterna att tidigt identifiera morgondagens produkter och säkerställa långsiktig tillväxt.

Är det några av områdena som är extra intressanta vad gäller tillväxt?

Potentialen är störst inom området smarta glasögon, men en mer närliggande potential är inom området kamera. Inom kameraområdet så är det typ 1–3 år medan inom AR-området så är uppskattningen troligtvis över 5 år.

Ni gör en företrädesemission på 18,9 Mkr, vad ska ni använda kapitalet till?

För att bredda kundbasen för optiska komponenter krävs större produktionskapacitet och lägre produktionskostnad än vad vi har idag. Vi har därför i avsikt att fullgöra en satsning på ny produktionskapacitet som kan framställa optiska komponenter i högre precision och med lägre produktionskostnad än vad som kan framställas med nuvarande produktionskapacitet. Den ökade precisionen i optiska komponenter förväntas möjliggöra vidare expansion genom att de optiska komponenterna blir mer attraktiva för våra kunder. Utöver att skapa finansiell uthållighet kommer emissionslikviden därför främst att användas för att införskaffa den produktionskapacitet som behövs för att möta marknadens efterfrågan framöver.

Avslutningsvis, vad vill du säga till de som funderar på att investera i LC-Tec? 

Vi står just nu inför en omställning där vi väg att gå från småskalig produktion till betydligt större volymer. Vilket kommer att innebära väsentligt högre omsättning för bolaget.  Det är vår övertygelse att potentialen för LC-Tec är mycket stor, vilket ger förutsättningar för ökat kundvärde och aktieägarvärde framöver. Jag önskar både befintliga och nya ägare varmt välkomna att delta i emissionen.


Läs mer om företrädesemissionen

LC-Tec Holding AB

LC-Tec-koncernen är specialiserad på optiska komponenter baserade på flytande kristall-teknik. Bolaget utvecklar, producerar och säljer produkter inom olika områden.