Nyemission i

Invent Medic Sweden AB

Ej tillgängligt

Invent Medic erbjuder en medicinteknisk produkt för icke kirurgisk behandling av kvinnlig urininkontinens.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Riktad till Thorbjörn Wennerholm (400 000 aktier), Isakssons Elektriska AB (500 000 aktier), Per Heander (200 000 aktier), Fyra X Invest AB (200 000 aktier), Markus Wallenås AB (500 000 aktier), Per Timby Braath (600 000 aktier), Haskel Konsult Aktiebolag (400 000 aktier), Klara Stock Market Adviser AB (100 000 aktier)

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

I samband med den Riktade Nyemissionen säljer Diana Lidforsen 3 121 250 aktier och minskar sitt aktieinnehav i Invent Medic från 3 814 640 aktier till 693 390 aktier. Bland köparna finns Gun-Britt Fransson, styrelseordförande i Invent Medic, som förvärvar 325 000 aktier, styrelseledamoten Lars Persson genom Mandelträdet AB, som ägs av Lars Persson tillsammans med närstående, som förvärvar 243 750 aktier och Anders Sjödin, närstående till Gun-Britt Fransson, som förvärvar 487 500 aktier.

"Invent Medic upprepar målsättningen att nå positivt fritt kassaflöde på månadsbasis under slutet av 2024. Det fria kassaflödet definieras som kassaflödet från den löpande verksamheten minus kassaflödet från investeringsverksamheten.

Med beaktande av den Riktade Nyemissionen och bedömda kassaflöden har Invent Medic ett bedömt rörelsekapitalunderskott om cirka 2 MSEK till dess att ett positivt kassaflöde bedöms kunna uppnås."

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Invent Medic gör sig redo för marknadslansering

Invent Medic är ett bolag med fokus på kvinnors hälsa. Bolaget genomför just nu en företrädesemission om cirka 19,3 Mkr som ska finansiera den planerade marknadslanseringen av bolagets första produkt TVS, vilket är ett hjälpmedel för kvinnlig ansträngningsinkontinens. Globalt beräknas cirka 50 miljoner kvinnor uppleva besvär med ansträngningsinkontinens. Teckningstiden löper till och med den 27 april 2018. Invent Medics VD Karin Bryder besvarar några viktiga frågor om bolaget och dess framtid.

Invent Medic närmar sig en växande marknad

Invent Medic har fått patent godkänt i både USA och Europa. Gör nu en nyemission som ska finansiera marknadslanseringen i Sverige och Norden samt initiera en lansering i Europa. Skruvar upp tempot för lansering i USA. Nyemissioner.se har gjort en intervju med VD Karin Bryder.

Företagen som ska notera sig

Invent Medic, RhoVac, Quickcool, Dividend, Mathem och SenzaGen ska notera sina aktier. Fyra av dem inom de närmaste månaderna och två något längre fram.