Nyemission i

Intervacc AB

Ej tillgängligt

Intervacc är verksamt inom Life Science. Utvecklingen är fokuserad på vacciner inom djurhälsovård. Bolaget är i slutfasen av många års forskning och utveckling av ett vaccin Strangvac mot hästsjukdomen kvarka. Ett prototypvaccin med god skyddseffekt och utan biverkningar har tagits fram. I nästa skede planeras utveckling av vacciner mot i första hand andra steptokockinfektioner.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 1:2. För varje befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) teckningsrätt, varvid två (2) teckningsrätter ger rätt till teckning av en (1) ny aktie.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Obs, 20-30 maj är bara dummy-datum, den 9 maj 2023 ska beslut tas om exakta villkor för företrädesemissionen på ca 100 Mkr.

Vissa befintliga aktieägare, styrelseledamöter och ledande befattningshavare, bland annat Fjärde AP-fonden, Aktia Asset Management och Aktie-Ansvar Sverige, åtagit sig att teckna aktier, motsvarande 15 %.

Vidare har vissa befintliga aktieägare, bland annat Handelsbanken Fonder och Swedbank Robur, tillhandahållit avsiktsförklaringar att teckna aktier, motsvarande 14 %.

Utöver nämnda teckningsförbindelser och avsiktsförklaringar har externa garanter lämnat garantiåtaganden med sedvanliga villkor som sammanlagt uppgår till 71 %. För garantier utgår en garantiersättning om 6,5 % kontant.

Dvs totalt är emissionen säkerställd till 100 %.

Uppdatering: Datum och villkor har lagts till.

Uppdatering: Intervaccs företrädesemission tecknades till 158 %.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Fastigheter, djurläkemedel och drug delivery är köpvärt

Tidningen Börsveckan har analyserat sju företag denna vecka och hittar tre aktier som är köpvärda.

Djurhälsovård – en marknad med stor potential

Svenska Intervacc listat på NASDAQ First North utvecklar nya vacciner för att möta det ökade behovet av god djurhälsa. En nyemission ska nu möjliggöra storskalig tillverkning av Strangvac, deras vaccin mot kvarka.

Intervaccs första produkt har genomgått lyckade kliniska prövningar

Intervacc’s första vaccin-produkt Strangvac har genomgått lyckade kliniska prövningar, samtidigt som företaget nu börjar titta på vilka ytterligare möjliga produkter som kan utvecklas med den underliggande unika teknologin.

Intervju med Intervacc som planerar för en notering

Intervacc är ett bioteknikföretag med fokus på djurhälsa som tagit fram ett biverkningsfritt vaccin för en mycket kostsam infektionssjukdom. Gör nu en nyemission och planerar för en notering under tidigare delen av 2017. Vi har gjort en intervju med VD Jan-Ingmar Flock.