Djurhälsovård – en marknad med stor potential

Svenska Intervacc listat på NASDAQ First North utvecklar nya vacciner för att möta det ökade behovet av god djurhälsa. En nyemission ska nu möjliggöra storskalig tillverkning av Strangvac, deras vaccin mot kvarka.

Kvarka, en mycket plågsam och allvarlig hästinfektion, överförs bland annat av föremål som en smittad häst kommer i kontakt med.

  • Kvarka är kostsam för hästnäringen. Hästarna sätts i karantän, ridskolor stängs under en längre tid och tävlingar ställs in. Det finns inget säkert och fullgott vaccin mot kvarka på den europeiska marknaden i dag och därför har Strangvac potential att bli det enda vaccinet, säger Jan-Ingmar Flock, vd på Intervacc och en av forskarna bakom vaccinteknologin.

Intervaccs utvecklingsarbete av veterinära vacciner är unikt i Skandinavien och baseras på ny teknologi med rekombinanta proteiner istället för avdödande eller försvagade mikroorganismer, vilket finns i konventionella vacciner. Det minskar risken avsevärt för allvarliga biverkningar.

  • Intervaccs moderna teknologiplattform är baserad på forskning vid Karolinska Institutet och Sveriges Lantbruksuniversitet, där vi också fortsätter vårt utvecklingsarbete, säger Jan-Ingmar Flock.

Varför är veterinära vacciner ett växande område i dag?

  • Det beror dels på att man riktar alltmer uppmärksamhet åt djurhälsa. Det är viktigt att djuren ska må bra. Ökad hygien, stora burar för transport och vaccin är viktiga komponenter i detta, säger Jan-Ingmar Flock och tillägger:
  • Dels grundar det sig också i problemen med antibiotikaresistens. Många länder använder i dag antibiotika i förebyggande syfte men inte i Sverige, som tur är. Antibiotika ska bara användas när en infektion bryter ut. Vaccin ges i förebyggande syfte för att ge ett skydd mot olika infektioner. Målgruppen för vaccination är med andra ord samtliga djur i en population.

Efter mångårig forskning är Intervacc nu i slutskedet av utvecklingen av vaccinet Strangvac. Den kommersiella produktionsfasen har inletts och ett avtal har undertecknats om kontraktstillverkning.

  • I dag återstår det att skala upp den kommersiella tillverkningen av vaccinet och vår nyemission om cirka 61 miljoner kronor kommer bland annat att täcka den kostnaden. Vi kommer även att utöka vår produktportfölj med vaccin mot streptokockinfektion på gris och ett vaccin mot juverinflammation hos kor, säger Jan-Ingmar Flock.

Varför ska man investera i Intervacc?

  • För det första har Strangvac inte särskilt långt kvar till marknaden och har passerat de flesta trösklar vilket gör projektet säkert. För det andra närmar vi oss en växande marknad. Det är ett spännande område med stor potential, avslutar Jan-Ingmar Flock.

Fakta nyemission
Intervacc AB (publ.) är ett bolag inom biotekniksektorn. Bolagets huvudområden är att utveckla moderna subenhetsvacciner mot ekonomiskt betydelsefulla bakteriella infektioner, i första hand inom området djurhälsa. Aktien är noterad på NASDAQ First North listan.
Teckningsperiod: 20 mars-3 april
Teckningskurs: 2,85 SEK per ny aktie Intervacc har erhållit tecknings- och garantiåtaganden om cirka 49 MSEK, motsvarande cirka 80 procent av Företrädesemissionen.
Läs mer om erbjudandet på: www.intervacc.com/prospekt

Intervacc AB

Intervacc är verksamt inom Life Science. Utvecklingen är fokuserad på vacciner inom djurhälsovård. Bolaget är i slutfasen av många års forskning och utveckling av ett vaccin Strangvac mot hästsjukdomen kvarka. Ett prototypvaccin med god skyddseffekt och utan biverkningar har tagits fram. I nästa skede planeras utveckling av vacciner mot i första hand andra steptokockinfektioner.