Intervaccs första produkt har genomgått lyckade kliniska prövningar

Intervacc’s första vaccin-produkt Strangvac har genomgått lyckade kliniska prövningar, samtidigt som företaget nu börjar titta på vilka ytterligare möjliga produkter som kan utvecklas med den underliggande unika teknologin.

Intervacc står inför en notering på First North och ska inför det göra en nyemission. Vi har gjort en intervju med VD Jan-Ingmar Flock för att få veta mer om den aktuella statusen på de olika aktiviteterna i Intervacc.

Ni arbetar med vaccinet Strangvac, kan du berätta vad det är till för och hur marknaden ser ut?

Strangvac är ett vaccin mot kvarka på häst. Detta är en mycket allvarlig, smittsam och plågsam streptokock-infektion som drabbar häst. Ett utbrott leder till att ett helt stall, ridskola eller stuteri kan behöva stänga sin verksamhet under en tid för sanering med stora ekonomiska konsekvenser som följd. Det finns för närvarande inget vaccin som är både effektivt och säkert, men behovet är mycket stort.

Det är tävlings-, rid- och sporthästar där ägarna värnar om friska hästar som utgör marknaden för Strangvac. I Europa och USA finns ca 15 miljoner hästar, varav i olika länder 30-60 % vaccineras mot bl.a. influensa och stelkramp. Detta ser vi som en potentiell marknadsstorlek även för ett kvarkavaccin.

Strangvac bygger på en ny teknologi med rekombinanta proteiner och saknar levande smittämne, vilket bidrar till den mycket låga biverkningsprofilen.

Var i processen befinner ni er med Strangvac?

Strangvac har nu genomgått slutliga kliniska prövningar i enlighet med GCP (Good Clinical Practice) som bekräftat effekten och säkerheten hos Strangvac. Vi har även arbetat fram en effektivare process för storskalig och kostnadseffektiv tillverkning av Strangvac. För att ansöka om marknadstillstånd för Strangvac kommer vi nu enligt myndighetskrav att behöva ta fram två storskaliga kommersiella satser av Strangvac efter att produktionsprocessen etablerats. Detta sker under 2017.

Ni tar nu in nya pengar via en nyemission, vad innebär det för Strangvac?

Utöver slutfinansiering av Strangvacs utveckling till marknaden ser vi möjligheter till andra tillämpningar av teknologin. Vi har tagit fram en vaccinkandidat mot en streptokock-infektion på gris med stor potential. Detta arbete ska nu intensifieras. Här är marknaden ännu större än för Strangvac. Ytterligare projekt där Intervaccs teknologi lämpar sig finns dessutom identifierade. Genom nyemissionen kommer vi nu även kunna förstärka bolagets affärsutveckling och marknadsorganisation och allt tydligare frångå att vara ett en-produktbolag.

Nordvacc är den andra delen inom Intervacc, där ni har en försäljningsorganisation för veterinära läkemedel och vacciner. Vad kan vi förvänta oss för utveckling här?

Dotterbolaget Nordvacc Läkemedel AB har ett väl inarbetat varumärke inom försäljning och marknadsföring av veterinära vacciner och läkemedel. Försäljning av Strangvac kommer ske i vår egen regi genom Nordvacc på dess marknader, Norden och Baltikum. Nordvacc utgör koncernens plattform för försäljning och marknadsföring som nu kommer förstärkas. Vi har påbörjat arbetet med att bredda Nordvaccs produktportfölj genom att ta in fler produkter som distributörer. Strategin innebär även att Nordvacc förvärvar marknadsrättigheter för att minska beroendet av externa leverantörer.

Vad vill du säga till de som funderar på att investera i Intervacc?

Stora möjligheter öppnar sig när vi nu genomfört de kliniska studierna på Strangvac. Volymen för veterinära vacciner beräknas öka med ca 9 % årligen, mycket på grund av en ökande insikt om vikten av god djurhälsa för både sällskapsdjur och livsmedelsproducerande djur och på grund av ökad problematik med antibiotikaresistens. Vaccinering kommer få en allt mer betydande roll. Även inom sektorn övriga läkemedel inom djurhälsa räknar man med en växande marknad. Intervacc utgör en groddknopp till ett bolag som kan växa sig riktigt stort på en marknad med fantastisk potential.

Läs mer om Intervacc’s nyemission och notering.

Intervacc AB

Intervacc är verksamt inom Life Science. Utvecklingen är fokuserad på vacciner inom djurhälsovård. Bolaget är i slutfasen av många års forskning och utveckling av ett vaccin Strangvac mot hästsjukdomen kvarka. Ett prototypvaccin med god skyddseffekt och utan biverkningar har tagits fram. I nästa skede planeras utveckling av vacciner mot i första hand andra steptokockinfektioner.