Intervju med Intervacc som planerar för en notering

Intervacc är ett bioteknikföretag med fokus på djurhälsa som tagit fram ett biverkningsfritt vaccin för en mycket kostsam infektionssjukdom. Gör nu en nyemission och planerar för en notering under tidigare delen av 2017. Vi har gjort en intervju med VD Jan-Ingmar Flock.

Intervacc är ett bioteknikföretag med fokus på djurhälsa. Men till skillnad från många andra bioteknikföretag som forskar så har ni både en substantiell försäljning och en uppbyggd försäljningsorganisation. Kan du börja med att berätta om ert egenutvecklade vaccin Strangvac?

Strangvac är ett vaccin mot en allvarlig bakteriell infektion på häst som kallas kvarka. Den är extremt smittsam och leder till höga kostnader genom bl.a. inställda aktiviteter, stängda ridskolor, karantän, transportförbud och därutöver mycket lidande för drabbade hästar. Vaccinet baserar sig på mångårig forskning och utveckling och är en helt ny teknologi; ytlokaliserade proteiner framtagna med rekombinant DNA-teknologi i stället för konventionell teknik med försvagade mikroorganismer. Detta ger ett helt biverkningsfritt vaccin.

I er koncern ingår även Nordvacc, vad gör ni där?

Nordvacc är ett dotterbolag inom koncernen. Här finns en försäljningsorganisation för veterinära läkemedel och vacciner med Skandinavien och Baltikum som marknader. Nordvacc har under en 30-årsperiod sålt 150-200 miljoner vaccindoser. Dessutom står Nordvacc nu inför att utvidga sitt produktsortiment.

Innebär Nordvacc att ni kommer att ta hand om försäljning och distribution av Strangvac själva på en del marknader?

Det stämmer. I Skandinavien och Baltikum kommer vi att sälja i egen regi. Intjäningen per enhet blir större ju närmre marknaden man ligger.

Ni verkar ha kommit relativt långt med Strangvac, vad är genomfört och vad återstår att göra?

En avgörande aktivitet är att slutliga kliniska prövningar av Strangvac har genomförts, vilka uppfyllt förväntningar gällande effekt. Tidigare har även säkerhetsstudier visat att vaccinet saknar biverkningar. Vi har även förbättrat tillverkningsprocessen och anpassat den inför kommersiell uppskalning, vilket blir nästa steg i utvecklingen. Sammanställning av registreringsansökan återstår också.

Kan du säga något om hur stor marknaden är och hur konkurrensen ser ut?

Behovet av ett vaccin mot kvarka är enormt. Det finns inget biverkningsfritt vaccin med acceptabel effekt på marknaden. I Europa och USA finns sammantaget ca 15 miljoner hästar varav ca 30-60% på sikt kan tänkas vara vaccinationsbenägna.

Ni gör nu två nyemissioner, en på 8,3 Mkr med företrädesrätt för befintliga aktieägare och en på 4,6 Mkr som vänder sig till allmänheten, vad ska ni använda pengarna till?

Pengarna kommer bl.a. att användas till att fullfölja processen med att skala upp tillverkningsprocessen och att producera två fullskaliga kommersiella satser av Strangvac, vilket är ett krav inför registreringsansökan till Europeiska Läkemedelsmyndigheten.

Avslutningsvis, är det något ytterligare du önskar säga till de som funderar på att investera i Intervacc?

Den teknologi som Strangvac baserar sig på lämpar sig väl även för annan vaccinutveckling. Ett ytterligare projekt har redan startat. Utveckling av nya vacciner är av oerhört stor vikt med tanke på ökande problematik med antibiotikaresistens och ökad insikt om vikten av god djurhälsa. Årlig global tillväxttakt beräknas till ca 5 % för veterinära vacciner.

Läs mer om Intervaccs nyemission och kommande notering.

Intervacc AB

Intervacc är verksamt inom Life Science. Utvecklingen är fokuserad på vacciner inom djurhälsovård. Bolaget är i slutfasen av många års forskning och utveckling av ett vaccin Strangvac mot hästsjukdomen kvarka. Ett prototypvaccin med god skyddseffekt och utan biverkningar har tagits fram. I nästa skede planeras utveckling av vacciner mot i första hand andra steptokockinfektioner.