Nyemission i

Ekobot AB

Ej tillgängligt

Ekobot bedriver verksamhet utifrån affärsidén att utveckla, tillverka och sälja autonoma jordbruksrobotar som möjliggör effektiv precisionsodling där ogräshantering sker helt utan eller med minimal användning av herbicider.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 10:14. För varje befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) uniträtt. Innehav av fjorton (14) uniträtter berättigar till teckning av en (1) ny unit. En (1) unit består av tio (10) aktier och fem (5) teckningsoptioner av serie TO2.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Företrädesemissionen är säkerställd till cirka 68 procent genom teckningsförbindelser om cirka 4,3 MSEK och garantiåtaganden om 5,0 MSEK.

Teckningsoptioner av serie TO2 har en planerad inlösenperiod från och med den 3 oktober 2022 till och med den 14 oktober 2022. Lösenkursen är planerad att uppgå till 75 procent av den volymvägda genomsnittskursen under en tvåveckorsperiod, mellan den 19 september 2022 till och med den 30 september 2022, inför optionsinlösen, dock lägst aktiens kvotvärde och högst 9,60 SEK. Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO2 till högsta lösenkurs (9,60 SEK per ny aktie) kommer teckningsoptionerna tillföra Bolaget cirka 8,1 MSEK före emissionskostnader.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Pilar pekar åt två håll

Ekobot ger upp – blir ett skal för notering via omvänt förvärv

Intresset för Ekobots företrädesemission var lågt vilket gör att verksamhet och bolag nu går skilda vägar. Verksamheten överlåts och kvar blir ett First North-noterat skal som är redo för ett omvänt förvärv.

Ekobot säljar autonoma jordbruksrobotar till ledande grönsaksodlare

Ekobot utvecklar autonoma, självkörande, jordbruksrobotar. I år har man bland annat fått beställningar från en av Nederländernas största grönsaksodlare samt en av Sveriges främsta producenter av matlök. Vi har ställt några frågor till VD Erik Jonuks för att få veta mer.

Fyra aktuella noteringsemissioner och en företrädare

Inuheat, Sensidose, Arctic Blue Beverages och Skolon gör noteringsemissioner. Ekobot gör en företrädesemission.