Ekobot ger upp – blir ett skal för notering via omvänt förvärv

Pilar pekar åt två håll

Intresset för Ekobots företrädesemission var lågt vilket gör att verksamhet och bolag nu går skilda vägar. Verksamheten överlåts och kvar blir ett First North-noterat skal som är redo för ett omvänt förvärv.

Ekobot gjorde under februari-mars en företrädesemission på 18,3 miljoner kronor som bara blev tecknad till knappt 26 procent. Ikväll meddelade bolaget att man ger upp och att verksamheten ska överlåtas för 260 000 euro, samt att mottagaren övertar skulder på 540 000 euro, samt betalar lönekostnader för april på 35 000 euro.

Styrelsen skriver att bolaget genom detta har kapital för att kunna vara fortsatt noterat och att målet nu är att genomföra ett omvänt förvärv. Dvs ett bolag som vill notera sig på First North kan göra det via det tomma Ekobot-skalet och Ekobots nuvarande aktieägare får en liten andel av den verksamheten.

Det är en utveckling som blivit vanligare på senare tid. Vi har exempelvis nyligen skrivit om fem företag som noterar sig via omvänt förvärv och om Deversify som noterar sig via Euroafrica Digital Ventures.

Newlist AB

Newlist är ett noterat bolagsskal som ska göra ett omvänt förvärv att ett bolag som vill noteras. Newlist AB hette tidigare Ekobot AB.