Ekobot säljar autonoma jordbruksrobotar till ledande grönsaksodlare

Ekobot utvecklar autonoma, självkörande, jordbruksrobotar. I år har man bland annat fått beställningar från en av Nederländernas största grönsaksodlare samt en av Sveriges främsta producenter av matlök. Vi har ställt några frågor till VD Erik Jonuks för att få veta mer.

Ert företagsnamn antyder redan vad ni gör, men kan du ge en kort beskrivning av er verksamhet?

Ekobot utvecklar autonoma, självkörande, jordbruksrobotar och vi bedriver verksamhet utifrån affärsidén att utveckla, tillverka och sälja robotsystem som möjliggör effektiv precisionsodling där bland annat ogräsbekämpning sker helt utan eller med minimal användning av herbicider. Vi drivs av visionen att avveckla kemisk besprutning och samtidigt effektivisera produktiviteten och öka lönsamheten för jordbrukare över hela världen.

Ni har tidigare i år tecknat avtal med två stora kunder, kan du berätta mer om dem?

Hittills i år har vi erhållit ordrar från en av Nederländernas största grönsaksodlare samt en av Sveriges främsta producenter av matlök. Vi har även under inledningen av året signerat avsiktsförklaringar med kunder i Nederländerna avseende kommersiella pilotinstallationer under 2022 och 2023.

Ni har erhållit flera miljoner i stödpengar från Jordbruksverket, hur kommer det sig?

Ekobot har med sin banbrytande innovativa jordbruksteknologi erhållit bidrag från Jordbruksverket för att fortsätta utveckla framtidens jordbruk. Med hjälp av det finansiella stödet från Jordbruksverket kan vi nu sätta upp en testmiljö där vi kan genomföra storskaliga tester av vårt robotsystem och samtidigt samla in och analysera stora mängder fältdata från jordbruksmark. Vi kan också med hjälp av det finansiella stödet ta ett viktigt steg mot nästa generation av robotsystemet.

Om vi blickar framåt, vad har ni i planer för det kommande året?

Vi på Ekobot har för avsikt att accelerera bolagets kommersialiseringsfas i Sverige och Nederländerna, där vi just nu genomför demonstrationer, samtidigt som vi vill fortsätta vidareutveckla arbetet med att integrera visionsteknik och AI. Genom att integrera Ekobots patenterade verktygssystem och AI gentemot en modulbaserad robotplattform kan vi på ett snabbt och effektivt sätt accelerera vårt utvecklingsarbete.

Ni gör nu en företrädesemission, vad ska det kapitalet gå till?

Kapitalet kommer huvudsakligen gå till att realisera våra kommersialiseringsplaner, där bland annat marknadsaktiviteter genom demodagar och säljaktiviteter samt inköp av robotkomponenter för att möjliggöra leveranser är viktiga beståndsdelar för en lyckad kommersialisering.

Avslutningsvis, vad vill du säga till dem som funderar på att investera?

Vi har en spännande tillväxtresa framför oss, som ett av få bolag i sektorn, med en bevisad effektiv och lönsam robotplattform som med vår marknadsposition nu är redo att kommersialiseras. Därmed hoppas jag att du som befintlig aktieägare vill vara med på denna resa samtidigt som vi varmt välkomnar nya aktieägare att följa med på vår resa att bli Europas ledande företag inom autonoma jordbruksrobotar.

Läs mer om Ekobots företrädesemission

Newlist AB

Newlist är ett noterat bolagsskal som ska göra ett omvänt förvärv att ett bolag som vill noteras. Newlist AB hette tidigare Ekobot AB.