Nyemission i

Ekobot AB

Ekobot bedriver verksamhet utifrån affärsidén att utveckla, tillverka och sälja autonoma jordbruksrobotar som möjliggör effektiv precisionsodling där ogräshantering sker helt utan eller med minimal användning av herbicider.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Öppen för institutioner och allmänheten i Sverige. Varje unit består av två aktier och en vederlagsfri teckningsoption av serie TO1.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Ekobot noteras på First North den 15 mars 2021.

Teckningsåtaganden om 11,5 MSEK, motsvarande cirka 56,2 procent av erbjudandet, har lämnats från befintliga aktieägare och externa ankarinvesterare.

Varje teckningsoption av serie TO1, som emitteras vederlagsfritt, berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget under perioden från och med den 19 april till och med den 3 maj 2022. Teckning sker till en teckningskurs motsvarande den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie på First North under perioden 1 april till och med den 14 april 2022 med en rabatt om 25 procent. Teckningskursen ska dock uppgå högst till 44 SEK och lägst 22 SEK. Detta innebär att Bolaget kan komma att erhålla ytterligare cirka 10,2 – 20,5 MSEK före emissionskostnader vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner serie TO1.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Pilar pekar åt två håll

Ekobot ger upp – blir ett skal för notering via omvänt förvärv

Intresset för Ekobots företrädesemission var lågt vilket gör att verksamhet och bolag nu går skilda vägar. Verksamheten överlåts och kvar blir ett First North-noterat skal som är redo för ett omvänt förvärv.

Ekobot säljar autonoma jordbruksrobotar till ledande grönsaksodlare

Ekobot utvecklar autonoma, självkörande, jordbruksrobotar. I år har man bland annat fått beställningar från en av Nederländernas största grönsaksodlare samt en av Sveriges främsta producenter av matlök. Vi har ställt några frågor till VD Erik Jonuks för att få veta mer.

Fyra aktuella noteringsemissioner och en företrädare

Inuheat, Sensidose, Arctic Blue Beverages och Skolon gör noteringsemissioner. Ekobot gör en företrädesemission.