Nyemission i

Dicot Pharma AB

Ej tillgängligt

Dicot Pharma utvecklar läkemedel för återförd och normaliserad funktion vid erektionsstörningar. Dicot Pharma AB hette tidigare Dicot AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 4:1. Förutom aktier så kommer även teckningsoptioner ingå i en unit.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Samtliga villkor har i skrivande stund ännu inte presenterats. 14-28 augusti är dummy-datum. Dicots företrädesemission, inklusive fullständiga villkor, såsom teckningskurs, antal nyemitterade aktier och ökning av aktiekapitalet ska beslutas av styrelsen omkring den 7 augusti 2024. Teckningskursen kommer att prissättas till en sedvanlig rabatt i förhållande till den teoretiska kursen utan teckningsrätten (eng. theoretical ex-rights price ("TERP")).

Företrädesemissionen är säkerställd till cirka 65,0 procent genom en kombination av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Vissa befintliga aktieägare, bolagets grundare samt samtliga styrelseledamöter och ledande befattningshavare åtagit sig att teckna Units i Företrädesemissionen. Totala teckningsförbindelser uppgår totalt till cirka 17,5 miljoner kronor, motsvarande cirka 14,0 procent av företrädesemissionen. Ett mindre antal externa investerare har lämnat garantiåtaganden som sammantaget uppgår till cirka 63,8 miljoner kronor, motsvarande cirka 51,0 procent av företrädesemissionen.

Teckningskursen vid teckning av aktie genom utnyttjande av teckningsoptioner som erhålls vid teckning av Units kommer ligga inom intervallet 100 och 150 procent av teckningskursen i Företrädesemissionen.

Uppdatering: Dicot förtydligar att rabatten indikativt kommer att uppgå till omkring 30 procent i förhållande till den teoretiska kursen utan teckningsrätten.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Dicot utvecklar ett helt nytt modernt potensläkemedel för världsmarknaden

Dicot är ett läkemedelsbolag som utvecklar ett helt nytt modernt potensläkemedel för världsmarknaden. Företaget gör just nu en företrädesemission och vi har därför ställt några frågor till VD Elin Trampe.

Dicot får teckna-rekommendation av Börsplus

Nyemissionen i Dicot får en teckna-rekommendation av Börsplus.

Läkemedlet som ger äldre spontaniteten tillbaka

För att kunna avsluta den prekliniska fasen av sin läkemedelskandidat Libiguin öppnar Dicot nu en nyemission med uniträtter till ett värde av 20 miljoner kronor. Med Libiguin vill de förnya behandlingen av erektionssvikt och prematur ejakulation.

Bioteknik, spel, uthyrning, läkemedel, bilar och diagnos noteras

6 företag som ska notera sina aktier är Alligator Bioscience, THQ Nordic, Samtrygg, Dicot, Sarsys och Prolight Diagnostics, verksamma inom ett brett spektrum av områden.