Dicot utvecklar ett helt nytt modernt potensläkemedel för världsmarknaden

Dicot är ett läkemedelsbolag som utvecklar ett helt nytt modernt potensläkemedel för världsmarknaden. Företaget gör just nu en företrädesemission och vi har därför ställt några frågor till VD Elin Trampe.

Vad gör Dicot?

Dicot är ett läkemedelsbolag som utvecklar ett helt nytt modernt potensläkemedel för världsmarknaden. Kandidaten LIB-01 syftar till att behandla erektionsproblem och tidig utlösning bättre än dagens preparat.

Den mest använda typen av läkemedel såsom Viagra utvecklades för 25 år sen och sedan dess har innovation inom denna marknad lyst med sin frånvaro. Detta samtidigt som det finns ett stort behov av nya bättre läkemedel. 

Vad har dagens produkter för begränsningar?

Runt hälften av alla som testar dagens vanligaste läkemedel, såsom Viagra och Cialis, väljer att avbryta behandlingen. Runt 35% anser att preparaten inte har önskvärd effekt och många upplever biverkningar och oro över kardiovaskulär effekt. Dessa preparat har också kort verkningstid vilket minskar spontaniteten i sexlivet.

Vilka fördelar har Dicots LIB-01?

Det helt unika med LIB-01 är en påvisad långtidsverkande effekt. Ett läkemedel med effekt som sitter i en vecka eller längre skulle drastiskt förbättra behandlingen av potensproblem, normalisera sexlivet och öka livskvalitén för de drabbade. Utöver en betydligt längre verkningstid, är målet också långt färre biverkningar än dagens preparat samt att läkemedlet ska fungera för en betydligt större grupp än vad dagens preparat kan. 

Ni gör nu företrädesemission, vad ska det kapitalet användas till?

Pengarna ska finansiera vårt steg in i klinik och genomförandet av de första studierna på människor med LIB-01. Det handlar om att avsluta det prekliniska utvecklingsprogrammet, starta och genomföra kliniska fas 1-studier, samt att påbörja förberedelser för kliniska fas 2a-studier parallellt. 

Avslutningsvis, vad vill du säga till dem som funderar på att investera i Dicot?

Marknaden för erektionssvikt och tidig utlösning är värderad till cirka 75 miljarder kronor och efterfrågan på nya bättre behandlingar är stor. Dagens vanligaste läkemedel utvecklades för 25 år sedan. Givet de egenskaper vår kandidat hittills visat tycks det som vi är en helt ny generation potensläkemedel på spåret. Vi samarbetar med världsledande etablerade partners inom området. Tex har våra prekliniska effektstudier gjort tillsammans med ett franskt CRO som också var med i utvecklingen av Viagra.

Som investerare har man möjlighet att delta i förverkligandet av målsättningen att totalt förändra marknaden för potensläkemedel.

Läs mer om Dicots företrädesemission.

Dicot Pharma AB

Dicot Pharma utvecklar läkemedel för återförd och normaliserad funktion vid erektionsstörningar. Dicot Pharma AB hette tidigare Dicot AB.