Nyemission i

Cinclus Pharma Holding AB

Ej tillgängligt

Cinclus Pharma är ett bioteknikföretag som utvecklar läkemedel mot gastroesofagal refluxsjukdom (GERD).

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Öppen för allmänheten i Sverige och institutioner. Allmänheten avser i detta fall kunder hos Carngie, Nordnet, Avanza och Redeye.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Cinclus Pharma noteras på Nasdaq Stockholm den 20 juni 2024.

IPO-erbjudandet är delvis säkerställt Trill Impact Ventures Pharma 1 AB, Fjärde AP-fonden, Linc AB, ett antal investerare som är aktieägare i Regulus Pharma Fas I AB, Eir Ventures I AB och Irrus Investments Nominee Ltd är cornerstone-investerare och har åtagit sig att teckna aktier för ett totalt belopp om omkring 181 miljoner SEK. Ytterligare befintliga aktieägare och nya investerare har åtagit sig att teckna aktier i Erbjudandet uppgående till totalt cirka 114 miljoner SEK, dock utan garanterad tilldelning.

Vidare kommer lån på 138,1 Mkr att kvittas mot aktier.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Cinclus Pharma utvecklar läkemedel

Cinclus Pharmas IPO får en teckna-rekommendation av Affärsvärlden

Cinclus Pharma, som utvecklar ett läkemedel mot gastroesofagal refluxsjukdom (GERD), gör en IPO på Nasdaq Stockholm. Vad analytikerna ger för rekommendation.

Försäkringar, läkemedel och bostadsfastigheter mot notering

Tre börsnoteringar som närmar sig är parallellnoteringen av Sampo, noteringen av Cinclus Pharma och särnoteringen av SBBs bostadsfastigheten.