Nyemission i

Aegirbio AB

Ej tillgängligt

AegirBio tar fram exakta tester för att hjälpa sjukvården att mer precist dosera biologiska läkemedel. Bolagets första test är för patienter som lider av MS och behandlas med läkemedlet Tysabri.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 2:7. Aktieägare erhåller en (1) uniträtt för varje innehavd aktie. Sju (7) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit.Vardera unit består av två (2) aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO2.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Företrädesemissionen omfattas till 80 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

En (1) teckningsoption av serie TO2 ger rätt att teckna en (1) ny aktie under perioden 2 januari 2023 till och med den 16 januari 2023 till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under en period om tio (10) handelsdagar innan första dagen för teckning. Dock kan teckningskursen högst uppgå till 20,40 SEK och lägst kvotvärdet för Bolagets aktie.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

En IPO och två företrädesemissioner

Sweden Buyersclub gör en IPO medan BillerudKorsnäs och Aegirbio gör företrädesemissioner.

Aegirbio har gjort vanliga sparare till miljonärer på ett år

Aegirbio noterades för ett år sedan på First North och kursutvecklingen har varit helt makalös.

Aegirbio gör en IPO på First North

Medicinteknikbolaget Aegirbio gör nu en IPO på 15 miljoner kronor inför en notering på First North den 26 juni. Aegirbios teknik möjliggör optimerad dosering av biologiska läkemedel på individnivå vilket ger bättre resultat för patienten och minskade kostnader för sjukvården.

5 noteringar under 2020

Fem företag som ska notera sina aktier under 2020 är ODI Pharma, Aegirbio, Vopy Tecnology, Lohilo Foods och Hudya.