Aegirbio gör en IPO på First North

Medicinteknikbolaget Aegirbio gör nu en IPO på 15 miljoner kronor inför en notering på First North den 26 juni. Aegirbios teknik möjliggör optimerad dosering av biologiska läkemedel på individnivå vilket ger bättre resultat för patienten och minskade kostnader för sjukvården.

Aegirbio är ett medicintekniskt bolag med fokus på personlig dosering av biologiska läkemedel. Biologiska läkemedel är bland de mest effektiva och dyra behandlingarna för många allvarliga sjukdomar, men kan ha betydande biverkningar. Felaktiga doseringar av läkemedel är ett stort problem globalt med följden att patienter far illa med ökad belastning för sjukvården. Aegirbios teknik möjliggör optimerad dosering på individnivå vilket ger bättre resultat för patienten och minskade kostnader för sjukvården.

Biologiska läkemedel är det segmentet inom läkemedelsindustrin som växer snabbast, en fjärdedel av alla läkemedel förväntas vara biologiska under 2020. Den totala marknaden för biologiska läkemedel uppskattas vara värd 237 miljarder euro och förväntas växa till 389 miljarder euro år 2024.

Bolaget har redan lanserat sin första kommersiella produkt i USA, testet MoNATor för läkemedlet Tysabri som är verksamt mot sjukdomen Multipel Skleros. Aegirbio har en robust pipeline av utvecklade tester för biologiska läkemedel och planerar att lansera ytterligare tre produkter i USA och EU under de kommande två åren. Med nuvarande affärsplan räknar Aegirbio att bli kassaflödespositiva 2022.

Aegirbio gör nu en IPO på 15 miljoner kronor inför en notering på First North den 26 juni. Nedan är en video där ordförande Martin Linde och vd Dr Bradley Messmer presenterar verksamheten.

Magnasense AB

Magnasense är ett diagnostikföretag som ska erbjuda tester för att övervaka och optimera doseringen av biologiska läkemedel via sin patenterade teknologiplattform. Magnasense AB hette tidigare Aegirbio AB.