En IPO och två företrädesemissioner

Sweden Buyersclub gör en IPO medan BillerudKorsnäs och Aegirbio gör företrädesemissioner.

Sweden Buyersclub – En e-handelsplattform med återkommande medlemsintäkter. Gör nu en IPO på 25 Mkr till en pre-money-värdering på 40 Mkr och noterar sig sedan på First North den 20 juni. Bolagets större aktieägare, Altira AB, Rustan Panday, Richard Båge, Daniel Soussan och Dan Castillo tillsammans med en grupp befintliga och nya investerare har åtagit sig att förvärva aktier i erbjudandet för sammanlagt cirka 15 Mkr. Teckningsperiod 24 maj – 8 juni.

BillerudKorsnäs – Skogsbolaget som producerar högpresterande kartong och papper gör nu en företrädesemission på 3498 Mkr till 84,50 kr per aktie. Syftet är  att återbetala en del av den skuld som upptogs i samband med förvärvet av Verso. Teckningsperiod 3-17 juni.

Aegirbio – Förra årets stora kursraket som sedan föll platt. Bolaget skickade pressmeddelanden om stora beställningar, men tyvärr visade sig allt vara luft. Aegirbio ska under andra halvan av juni göra en företrädesemission på 50,5 Mkr till 10,20 kr per aktie, vilket är 97,5 % längre än kurstoppen förra året. Det är helt klart spekulativt att ge sig på en företrädesemission när det fortfarande riktas grova anklagelser mot bolaget, nu senast från Nowmed. Men 80 procent av emissionen är säkrad via teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Teckningstid 13-27 juni.


Läs även: En IPO och tre företrädesemissioner

Magnasense AB

Magnasense är ett diagnostikföretag som ska erbjuda tester för att övervaka och optimera doseringen av biologiska läkemedel via sin patenterade teknologiplattform. Magnasense AB hette tidigare Aegirbio AB.