Nyemission i

Advanced SolTech Sweden AB

Ej tillgängligt

Advanced SolTech Swedens (ASAB) verksamhet består i att genom utlåning till koncernbolag finansiera solenergianläggningar i Kina som ägs och löpande underhålls av Advanced SolTech Renewable Energy Hangzhou Co. Ltd. (ASRE) eller dess helägda lokala dotterbolag. Som säkerhet för utlånade medel erhåller man säkerheter i underliggande tillgångar (solenergianläggningar och kundfordringar).

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Riktad till 12 investerare. Investerarkretsen består huvudsakligen av externa privata investerare som är kunder till Bolagets arrangör SIP Nordic Fondkommission AB. Ingen enskild investerare tecknar större andel än 27,78 procent av Nyemissionen. Investeraren som tecknar andelen om 27,78 procent är den fjärde största aktieägaren i Bolaget, The World We Want Foundation, med ett ägande, innan Nyemissionen, om cirka 2 procent av antalet aktier i Bolaget.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Solenergi växer kraftigt i Kina – Advanced Soltech genomför nyemission

Advanced Soltech har lyckats slå sig in på den kinesiska marknaden med sina solenergilösningar och kan visa på en mycket hög tillväxttakt. Nu söker bolaget 200 miljoner som ska möjliggöra fortsatt acceleration.