Vad är en etablerad elproducent som gör stora förluster värd?

Solceller

Gigasun är en etablerad producent av elektricitet i Kina. Vad är en sådan verksamhet värd om den går med stor förlust?

Gigasun är en producent av elektricitet i Kina. Företaget installerar solceller på tak till företagslokaler, där företagen åtar sig att köpa elektriciteten om de behöver den, annars säljs till marknaden (till lägre pris).

Under 2023 hade bolaget en nettoomsättning på 178 miljoner kronor och totala intäkter på 219 miljoner kronor. Resultatet av elproducentens verksamhet blev en förlust på 76 miljoner kronor. Under första kvartalet i år hade Gigasun en nettoomsättning på 34 miljoner kronor och totalt intäkter på 41 miljoner kronor. Resultatet blev en förlust på 16 miljoner kronor.

Bolaget kommunicerade idag att man inte anser att börsvärdet återspeglar bolagets riktiga värde. Och att man därför anlitat Standard Chartered Bank i Hong Kong för en strategisk översyn.

Den stora frågan är alltså vad en etablerad elproducent som gör enorma förluster, i relation till sina intäkter, är värd?

SolTech Energy Sweden AB är största aktieägare med 30,42 procent.

Gigasun AB

Gigasun är en producent av elektricitet i Kina. Företaget installerar solceller på tak till företagslokaler, där företagen åtar sig att köpa elektriciteten om de behöver den, annars säljs till marknaden. Gigasun AB hette tidigare Advanced SolTech Sweden AB.