Gigasun förutspår finansieringsglapp, vill förlänga obligationslån

Solceller på tak

Elproducenten Gigasun meddelade idag att man förväntar sig ett glapp i finansieringen av verksamheten. Vill förlänga obligationslån för att överbrygga det förväntade glappet.

Elproducenten Gigasun meddelade idag att man förväntar sig ett glapp i finansieringen av verksamheten. SOLT4-obligationerna förfaller i november 2024 och bolaget anser att de bästa förutsättningarna för att refinansiera detta finns lokalt i Kina där investerare och banker uppges ha visat intresse för att finansiera Gigasuns verksamhet.

De administrativa processerna som är förknippade med en refinansiering från Kina har dock varit mer tidskrävande än förväntat skriver bolaget, vilket innebär att det finns en risk att återbetalningen av obligationen SOLT4 med förfallodag, den 8 november 2024, inte kommer att kunna mötas. Bolaget bedömer därför att det ligger i obligationsägarnas och bolagets intresse att begära en förlängning av obligationsavtalet.

Nästa steg är att obligationsinnehavarna kommer att informeras och få rösta avseende en förlängning av berörda obligationsavtal genom ett skriftligt förfarande.

Max Metelius, VD på Gigasun, kommenterar:

”Som i fallet med SOLT2 och SOLT5 obligationerna som återbetalades med finansiering från Kina, är det vår bedömning att vi även kommer att refinansiera SOLT4 obligationen med lokala kinesiska banklån och investeringar vilka också kommer att vara vår huvudsakliga framtida källa till finansiering. Tidsåtgången är dock svår att bedöma, vilket är skälet till att vi begär förlängning av SOLT4. ”

Gigasun AB

Gigasun är en producent av elektricitet i Kina. Företaget installerar solceller på tak till företagslokaler, där företagen åtar sig att köpa elektriciteten om de behöver den, annars säljs till marknaden. Gigasun AB hette tidigare Advanced SolTech Sweden AB.