Petrogrand AB

Petrogrands övergripande affärsidé att bedriva oljeproduktion genom förvärvade ryska oljebolag och oljelicenser. Petrogrand skall även förvalta och förädla samt avyttra ryska oljetillgångar. Petrogrand AB hette tidigare Malka Oil AB och var då ett oljebolag med inriktning på olje- och gasproduktion i västra Sibirien i Ryssland.
First North
Råvaror
Bransch: Råvaror
Inga nyheter hittades
Petrogrand AB

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner