Nyemission i

Petrogrand AB

Petrogrands övergripande affärsidé att bedriva oljeproduktion genom förvärvade ryska oljebolag och oljelicenser. Petrogrand skall även förvalta och förädla samt avyttra ryska oljetillgångar. Petrogrand AB hette tidigare Malka Oil AB och var då ett oljebolag med inriktning på olje- och gasproduktion i västra Sibirien i Ryssland.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 6:1

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Emissionen är garanterad till 100 % genom avsiktsförklaringar och garantiåtaganden.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Petrogrand AB hittades