Börsnotering av

Petrogrand AB

Petrogrands övergripande affärsidé att bedriva oljeproduktion genom förvärvade ryska oljebolag och oljelicenser. Petrogrand skall även förvalta och förädla samt avyttra ryska oljetillgångar. Petrogrand AB hette tidigare Malka Oil AB och var då ett oljebolag med inriktning på olje- och gasproduktion i västra Sibirien i Ryssland.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Genomförd

Ägare

Ett 40-tal ägare, med ryska huvudägare. Uppdatering: Finansmannen Mats Gabrielsson, Öhmans aktiechef Mats Carlsson och journalisten Björn Davegårdh finns med bland investerarna. Intresset har varit stort i Norge och företagets VD uppskattar att ca 10 % aktierna ägs av norrmän. De tre ryska huvudägarnas innehav har sjunkigt till 54 %. I mars var 88 % av aktierna registrerade på det schweiziska clearinghuset Segaintersettle. Uppdatering: Noterat på Nordic MTF

Värdering

Noterat på Nordic-MTF

Mer information

Tidsplanen har snävats av från H2 2006, till hösten 2006. Uppdatering: Tidsplanen har sannolikt ändrats till Q1 2007. Uppdatering: Företaget gör noteringen i två steg. Den 19 februari noterar man aktien på Nordic MTF, för att under Q2/Q3 flytta till NGM. Uppdatering: Företaget meddelar i börjat på september 2007 att man har beslutat att ansöka om notering på First North. I samband med det har ABG Sundal Collier engagerats som finansiell rådgivare.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner