Börsnotering av

Petrogrand AB

Petrogrands övergripande affärsidé att bedriva oljeproduktion genom förvärvade ryska oljebolag och oljelicenser. Petrogrand skall även förvalta och förädla samt avyttra ryska oljetillgångar. Petrogrand AB hette tidigare Malka Oil AB och var då ett oljebolag med inriktning på olje- och gasproduktion i västra Sibirien i Ryssland.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Status

Inställd

Ägare

Listat på First North.

Värdering

Listat på First North.

Mer information

Petrogrand är listat på First North och har under 2011 påbörjat arbetet med att notera sig på Stockholmsbörsen. Företaget räknar med att det kan vara verkställt under 2012.

Uppdatering: Petrogrand hade tänkt notera sig på Stockholmsbörsen under 2012. Året har i stället varit fyllt av motgångar. Under november 2012 hoppade styrelseledamoten Arne Helland av och det kommer obekräftade uppgifter om att ir-ansvarige Johan Kindahl också har lämnat. Rykten om att en ny strid i företaget har blossat upp kom också under november. Vi väljer att betrakta planerna att byta från First North tlll Stockholmsbörsen som inställda.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner