Börsnotering av

Petrogrand AB

Petrogrands övergripande affärsidé att bedriva oljeproduktion genom förvärvade ryska oljebolag och oljelicenser. Petrogrand skall även förvalta och förädla samt avyttra ryska oljetillgångar. Petrogrand AB hette tidigare Malka Oil AB och var då ett oljebolag med inriktning på olje- och gasproduktion i västra Sibirien i Ryssland.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Status

Inställd

Ägare

Uppdatering: Petrosibir meddelade i mitten av maj 2016 att de sålt alla (11 585 308) sina aktier i Petrogrand.

Värdering

0,45 kr var stängningskursen när Petrogrand avlistades. 0,70 kr sålde Petrosibir senare sina aktier för.

Mer information

Petrogrand är noterat på First North, men i början av december 2015 meddelades att Nasdaq avnoterar företagets aktier den 4 februari 2016 pga händelser hänförliga till de fientliga uppköpsförsöken mellan Shelton Petroleum och Petrogrand. Petrogrand (som ska bli ett fastighetsbolag) ska se till så att det efter avnoteringen kommer att gå att handla bolagets aktier.

Uppdatering: Det verkar som att Petrogrand planerar för att aktierna ska börja handlas på en annan marknadsplats direkt efter att de avnoteras från First North. Vi antar att det är NGM Nordic-MTF som är planen.

Uppdatering: När Petrogrand skrev att "...vi kommer att se till att det även efter avnoteringen från First North kommer att vara möjligt att handla i Petrogrands aktier..." så menade de tydligen inte att det skulle ske i anslutning till avnoteringen från First North. Utan att det kommer att ske i en ännu så länge odefinierad framtid.

Uppdatering: Petrogrand meddelade under andra halvan av januari 2016 att utvärdering av alternativ för notering pågår, men att beslut i denna fråga kommer att tas av kommande styrelse, inte av nuvarande.

Uppdatering: Bolaget hade några motgångar i juridiska processer. Motgångar med bankkontakter. Bolaget har avvecklat all verksamhet inom olja. Senaste inriktningen är att bolaget ska ge avkastning till sina aktieägare, dock utan att närmare specificera hur.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner