Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Zesec of Sweden AB

Zesec of Sweden AB

Zesec of Sweden AB
Kungsportsavenyen 21
411 36 Göteborg

Hemsida:

www.zesec.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Zesec utvecklar och tillhandahåller system för uppkopplade lås som kan låsas upp med mobilen eller på distans.

Teckningsperiod:

29 september 2022 - 13 oktober 2022

Lista:

NGM Nordic SME

Emissionsbelopp:

26,7 Mkr

Teckningskurs:

5,24 kr per unit / 1,31 kr per aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

26 september 2022

Värdering:

13,4 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 2:1. Aktieägare erhåller en (1) uniträtt för varje innehavd aktie. Två (2) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. En (1) unit innehåller fyra (4) aktier och en (1) teckningsoption av serie TO3.

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen är garanterad till 80 procent genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

En (1) teckningsoption av serie TO3 ger rätt att teckna en (1) ny aktie under perioden 17 april 2023 till och med den 28 april 2023 till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie på NGM Nordic SME under en period om tio (10) handelsdagar innan första dagen för teckning. Dock kan teckningskursen högst uppgå till 2,62 SEK och lägst kvotvärdet för Bolagets aktie.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss