Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Zesec of Sweden AB

Zesec of Sweden AB

Zesec of Sweden AB
Kungsportsavenyen 21
411 36 Göteborg

Hemsida:

www.zesec.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Zesec utvecklar och tillhandahåller system för uppkopplade lås som kan låsas upp med mobilen eller på distans.

Teckningsperiod:

7 maj 2021 - 21 maj 2021

Lista:

NGM Nordic SME

Emissionsbelopp:

15,3 Mkr + 2,3 Mkr

Teckningskurs:

7,10 kr per unit och aktie

Likviddag:

Omkring den 26 maj 2021

Avstämningsdag:

Värdering:

57,2 Mkr pre-money

Villkor:

Riktad till institutionella investerare och allmänheten i Sverige. En unit består av en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO1.

Post:

1 unit, minimum 800 units.

Övrigt:

Zesec noteras på NGM Nordic SME den 28 maj 2021.

Teckningsåtaganden om cirka 9,7 Mkr har lämnats från befintliga aktieägare och externa ankarinvesterare.

Varje teckningsoption av serie TO1 berättigar till teckning av en ny aktie i Bolaget under perioden från och med den 7 juni 2022 till och med den 21 juni 2022. Teckningskursen ska motsvara sjuttio (70) procent av den volymägda genomsnittskursen enligt marknadsplatsens officiella kurslista för aktien i Bolaget under tio (10) handelsdagar innan perioden för utnyttjande påbörjas, dock lägst 7,10 SEK och högst 10,00 SEK. Teckningsoptionerna avses att tas upp till handel på Nordic SME.

Uppdaterat: 2021-05-07

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss