Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Tobii Technology AB

Tobii Technology AB

Tobii Technology AB
Karlsrovägen 2 D
182 53 Danderyd

Hemsida:

www.tobii.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Tobii har utvecklat en teknologi för ögonstyrning (s.k. eye tracking) och erbjuder marknadens främsta hård- och mjukvarulösningar. Ögonstyrning innebär att en dator kan veta exakt var en person tittar.

Teckningsperiod:

14 april 2015 - 22 april 2015

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

Ca 400 Mkr + en del befintliga aktier

Teckningskurs:

25 kr (22-25 kr)

Likviddag:

Enligt avräkningsnota, dock senast 28 april.

Avstämningsdag:

Värdering:

1,6-1,8 Mdrk pre-money.

Villkor:

Riktad till allmänhet och institutioner i Sverige samt institutioner i övriga världen.

Post:

100 aktier, dock lägst 400 aktier.

Övrigt:

Utöver emissionen så erbjuder ägare befintliga aktier för ca 40-47 Mkr. Därutöver har bolaget utfärdat en övertilldelningsoption till Carnegie Investment Bank AB (”Carnegie”) och ABG Sundal Collier AB (”ABGSC”) (tillsammans ”Joint Bookrunners”) att förvärva ytterligare högst 3 015 150 nyemitterade aktier av bolaget till erbjudandepriset, motsvarande maximalt 15 % av antalet erbjudna aktier som omfattas av Erbjudandet (”Övertilldelningsoptionen”).

Invifed AB (ett helägt dotterbolag till Investor AB), Sjätte AP-fonden och RAM ONE har åtagit sig att till Erbjudandepriset, oavsett vad Erbjudandepriset fastställs till inom prisintervallet, förvärva aktier motsvarande 17,5 %, 6,5 % respektive 9,0 % av det totala antalet aktier i Erbjudandet.

24 april 2015 noteras bolaget på Nasdaq Stockholm.

Uppdatering: Priset per aktie i erbjudandet fastställdes till 25 kr.

Uppdaterat: 2015-04-24

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss