Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Ngenic AB

Ngenic AB

Ngenic AB
Kungsgatan 41
753 21 Uppsala

Hemsida:

ngenic.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Ngenic är ett energiteknikföretag som arbetar med digitalisering och effektivisering av energisystem. Ett stort fokus ligger på att styra användningen på ett smart sätt.

Teckningsperiod:

6 maj 2021 - 21 maj 2021

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

60 Mkr

Teckningskurs:

40,50 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

120 Mkr pre-money

Villkor:

Öppen för allmänheten.

Post:

1 aktie, minimum 150 aktier.

Övrigt:

Obs, teckningsperioden 10-20 maj 2021 är bara en uppskattning, bolaget ska presentera exakta detaljer i början av maj.

Ngenic noteras på First North i början av juni 2021.

Inför erbjudandet har investerare åtagit sig att teckna aktier motsvarande ett totalt värde om 45 Mkr, motsvarande 75 procent av erbjudandet. Av dessa teckningsåtaganden avser cirka 14 Mkr ett lån som avses kvittas i sin helhet mot aktier i föreliggande erbjudande. Bland dessa investerare finns befintliga aktieägare, däribland Polar Structure AB som avser kvitta en fordran samt teckna nya aktier motsvarande ett totalt värde om 12,7 Mkr, samt ett konsortium av externa investerare. I och med investeringen kommer Polar Structure, sammanlagt med befintligt innehav i Ngenic, att inneha cirka 10 % av antalet utestående aktier efter erbjudandet.

Uppdatering: Ngenic noteras på First North den 8 juni 2021. Teckningsperioden är 6-21 maj 2021.

Uppdaterat: 2021-05-14

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss