Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Mindark PE AB

Mindark PE AB

Mindark PE AB
Järntorget 8 Pl 22
413 04 Göteborg

Hemsida:

www.mindark.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Utvecklar och driver onlinevärlden Entropia Universe, ett så kallat MMORPG.

Teckningsperiod:

10 oktober 2005 - 2 november 2005

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

30 Mkr

Teckningskurs:

205 kr

Likviddag:

Enligt avräkningsnota

Avstämningsdag:

Värdering:

235 Mkr efter nyemissionen enligt emissionsvillkoren.

Villkor:

Riktad till medlemmar av Bridge Investment Network.

Post:

50 aktier

Övrigt:

Roadshow kommer att hållas runt om i Norden.

Uppdaterat: 2007-08-11

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss