Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Midsummer AB

Midsummer AB

Midsummer AB
Elektronikhöjden 6
175 43 Järfälla

Hemsida:

midsummer.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Midsummer utvecklar, tillverkar och säljer maskiner och lösningar för produktion och installation av lätta böjbara solpaneler.

Teckningsperiod:

26 april 2023 - 10 maj 2023

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

277,6 Mkr

Teckningskurs:

12 kr per unit / 3 kr per aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

24 april 2023

Värdering:

208 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 4:3. För varje befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) uniträtt. Tre (3) uniträtter berättigar till teckning av en (1) Unit. En Unit består av fyra (4) nya aktier och en ny teckningsoption av serie TO2.

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen är säkerställd till cirka 65 procent, motsvarande cirka 180 MSEK, genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Teckningsförbindelser har ingåtts av befintliga aktieägare samt ledande befattningshavare och styrelseledamöter och uppgår till cirka 18 procent av Företrädesemissionen, motsvarande cirka 49,5 MSEK. Cirka 47 procent av emissionen är säkerställd genom garantiåtaganden, motsvarande cirka 130,5 MSEK.

Midsummer har instruerat Agenten för Obligationen att initiera det Skriftliga Förfarandet att be Obligationsinnehavarna att rösta för vissa ändringar i villkoren för Obligationen, inklusive en treårig förlängning av löptiden. Bolaget har erhållit åtaganden från Obligationsinnehavare som representerar cirka 55 procent av det Justerade Nominella Beloppet av Obligationen att rösta för begäran.

En (1) teckningsoption av serie TO2 berättigar till teckning av en (1) ny aktie under perioden 2 – 16 november 2023, till en teckningskurs om 4,00 SEK.

Uppdatering: Midsummers företrädesemission tecknades till 53 % med företrädesrätt och 2 % utan. Garanter får såldes teckna 10 % och teckningen blir totalt 65 %.

Uppdaterat: 2023-05-10

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss