Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i MeeW A/S

MeeW A/S

MeeW A/S
Overgaden Neden Vandet 9A
1414 Köpenhamn, Danmark

Hemsida:

/www.meew.dk

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

MeeW är en dansk tech venture builder inom teknik, digitalisering och automation.

Teckningsperiod:

21 februari 2023 - 16 mars 2023

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

18,5 MDKK

Teckningskurs:

8,25 DKK

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

40,3 MDKK pre-money

Villkor:

Öppen för allmänheten.

Post:

Minimum 500 aktier

Övrigt:

MeeW noteras på Spotlight den 16 mars 2023.

MeeW har erhållit teckningsåtaganden om 50,3 % och garantier om 29,9 %.

Uppdatering: Den 7 mars 2023 avslöjade den danska tidningen Finans att VD Armin Kavousi ljugit om sin utbildning, vilket Affärsvärlden rapporterade om den 8 mars. Han ska ha angett att han har en Master of Science-examen vid Aston University i Birmingham, men enligt universitetet har aldrig någon person med det namnet studerat där. Den omgående konsekvensen är att VD får avgå och att han minskar sitt ägande till under 10 %. Sorgenfri Kapitalforvaltning har valt att dra sig ur sitt deltagande i noteringsemissionen, vars företrädare även tillägger att Meew inte kunnat lämna ut reviderade räkenskaper i tid. Teckningstiden för emissionen förlängs med fem dagar, till 16 mars.

Uppdatering: Senare den 8 mars valde bolaget att ställa in noteringsemissionen och noteringen. Vidare avgick styrelsen.

Uppdaterat: 2023-03-08

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss