En aktuell IPO och två företrädesemissioner

MeeW gör en IPO på Spotlight, medan Mahvie Minerals och Amniotics gör företrädesemissioner.

MeeW – En dansk tech venture builder inom teknik, digitalisering och automation. Företaget gör nu en noteringsemission på 18,5 MDKK till en pre-money-värdering på 40,3 MDKK och noterar sig sedan på Spotlight den 16 mars. Teckningsperiod är 21 februari – 7 mars.

Mahvie Minerals – Ett nordiskt prospekterings- och gruvutvecklingsbolag med fokus på basmetaller, ädelmetaller och batterimetaller. Företaget gör nu en företrädesemission på 16,2 Mkr till 1 kr per aktie, vilket motsvarar en pre-money-värdering på 10,8 Mkr. Teckningsperiod är 22 februari – 8 mars.

Amniotics – Företaget drar ner på kostnaderna med tre fjärdedelar och fokuserar på sina kärnområden, med en inriktning på forskning och utveckling, utlicensiering och partnerskap avseende nuvarande och framtida stamcellsprojekt. Amniotics gör nu en företrädesemission på 36,1 Mkr till 0,25 kr per aktie, vilket motsvarar en pre-money-värdering på 4 Mkr. Teckningsperiod är 23 februari – 9 mars.


Läs även:

Solenergi, medicinteknik och gruvbolag gör företrädesemission

Nynoterade Upgrade Invest Nordic får neutral rekommendation av Affärsvärlden

MeeW A/S

MeeW är en dansk tech venture builder inom teknik, digitalisering och automation.