Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Kontigo Care AB

Kontigo Care AB

Kontigo Care AB
Dragarbrunnsgatan 35
753 20 Uppsala

Hemsida:

www.kontigocare.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Kontigo Care erbjuder produkten och tjänsten TripleA, en m-health lösning som ökar chanserna för alkoholberoende personer att bibehålla sin nykterhet oberoende av behandlingsform.

Teckningsperiod:

1 november 2014 - 12 februari 2015

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

12 Mkr

Teckningskurs:

15 kr

Likviddag:

7 dagar efter erhållen avräkningsnota.

Avstämningsdag:

Värdering:

32 Mkr pre-money. Uppdatering: 24 Mkr pre-money.

Villkor:

Utan företräde, vänder sig till allmänheten.

Post:

1 aktie, minimum 250 aktier.

Övrigt:

Kontigo Care planerar för en notering under 2015. Emissionens syfte är förutom att få in kapital även att uppnå en större ägarspridning som krävs inför noteringen.

Uppdatering: Pris per aktie sänkt från 20 kr till 15 kr.

Uppdaterat: 2015-02-12

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss