En trippel i kommande noteringar

Tre aktier som ska noteras. Det nya fastighetsbolaget Torslanda Property Investment, Kontigo Care som hjälper alkoholberoende personer att förbli nyktra på ett modernt sätt och dialysföretaget Diaverum.

Torslanda Property Investment – Bolaget består snart av fastigheten Sörred 8:4 i Torslanda, Göteborg, som är ett centrum för Volvo Personvagnars forskning och produktutveckling. Listas på First North under första kvartalet 2015 efter att nyligen har gjort en nyemission för att köpa fastigheten. Bolaget har strukturerats av Catella. Det blir det tredje noterade bolaget som enbart består av en enda fastighet. Tidigare i år noterades Kallebäck Property Invest (med Saab som hyresgäst) och för ett år sedan Delarka (bestående av Postens stora fastighet i Solna).

Kontigo Care – Lanserar produkten och tjänsten TripleA, en mHealth-lösning som ökar chanserna för alkoholberoende personer att bibehålla sin nykterhet oberoende av behandlingsform. Gör en nyemission just nu och planerar att lista sig senare under 2015.

Diaverum – Världens största tillhandahållare av njurvård (dialys) har seglat upp som att vara i spel för en börsnotering igen. Bolaget tog i september 2013 hem en order på 5 miljarder kronor i Saudiarabien, men det tog lite längre tid än planerat att komma igång, men nu har det lossnat. Ägaren Bridgepoint verkar kunna tänka sig både en börsnotering och rakt försäljning.

Läs även: Fyra aktuella företag som ska noteras

Kontigo Care AB

Kontigo Care erbjuder produkten och tjänsten TripleA, en m-health lösning som ökar chanserna för alkoholberoende personer att bibehålla sin nykterhet oberoende av behandlingsform.