Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Intervacc AB

Intervacc AB

Intervacc AB
Västertorpsvägen 35
129 22 Hägersten

Hemsida:

www.intervacc.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Intervacc är verksamt inom Life Science. Utvecklingen är fokuserad på vacciner inom djurhälsovård. Bolaget är i slutfasen av många års forskning och utveckling av ett vaccin Strangvac mot hästsjukdomen kvarka. Ett prototypvaccin med god skyddseffekt och utan biverkningar har tagits fram. I nästa skede planeras utveckling av vacciner mot i första hand andra steptokockinfektioner.

Teckningsperiod:

27 februari 2017 - 17 mars 2017

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

50 Mkr + 7,5 Mkr

Teckningskurs:

10 kr per unit och aktie

Likviddag:

27 mars 2017

Avstämningsdag:

Värdering:

111,4 Mkr pre-money.

Villkor:

Bred spridning är en prioritet.

Post:

Övrigt:

Intervacc noteras på First North den 7 april 2017.

Bolaget har mottagit teckningsförbindelser om 42,5 MSEK, vilket motsvarar 85 % av emissionslikviden.

En unit består av en aktie och en vederlagsfri teckningsoption. En teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie till emissionskursen 12 SEK under perioden 1–30 mars 2018.

Uppdaterat: 2017-02-24

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss