Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Engcon AB

Engcon AB

Engcon AB
Transportgatan 11
833 36 Strömsund

Hemsida:

/engcon.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Engcon är en global leverantör av tiltrotatorer och tillhörande redskap som ökar grävmaskiners effektivitet, flexibilitet, lönsamhet och säkerhet.

Teckningsperiod:

8 juni 2022 - 15 juni 2022

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

(1 821,5 Mkr + 273,2 Mkr i befintliga aktier)

Teckningskurs:

46 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

7 Mdkr

Villkor:

Riktar sig till kvalificerade institutionella investerare i Sverige och, med vissa undantag, internationellt, samt till allmänheten i Sverige. Allmänheten avser dem som är kunder hos Nordea, Carnegie eller Avanza.

Post:

50 aktier, minimum 150 aktier.

Övrigt:

Engcon noteras på Nasdaq Stockholm den 17 juni 2022.

Nordstjernan, fonder förvaltade och rådgivna av Capital Research, Svolder AB (publ), Formica Capital, Handelsbanken Fonder, AP2, ODIN Fonder och Strand Kapitalförvaltning har åtagit sig att förvärva aktier av serie B i Erbjudandet till ett totalt belopp om 1 400 MSEK.

Uppdaterat: 2022-06-08

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss