Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Ekobot AB

Ekobot AB

Ekobot AB
Sidensvansvägen 8
125 56 Älvsjö

Hemsida:

www.ekobot.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Ekobot bedriver verksamhet utifrån affärsidén att utveckla, tillverka och sälja autonoma jordbruksrobotar som möjliggör effektiv precisionsodling där ogräshantering sker helt utan eller med minimal användning av herbicider.

Teckningsperiod:

17 februari 2021 - 2 mars 2021

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

20,5 Mkr

Teckningskurs:

44 kr per unit / 22 kr per aktie

Likviddag:

8 mars 2021

Avstämningsdag:

Värdering:

31,8 Mkr pre-money

Villkor:

Öppen för institutioner och allmänheten i Sverige. Varje unit består av två aktier och en vederlagsfri teckningsoption av serie TO1.

Post:

Minimum 150 units.

Övrigt:

Ekobot noteras på First North den 15 mars 2021.

Teckningsåtaganden om 11,5 MSEK, motsvarande cirka 56,2 procent av erbjudandet, har lämnats från befintliga aktieägare och externa ankarinvesterare.

Varje teckningsoption av serie TO1, som emitteras vederlagsfritt, berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget under perioden från och med den 19 april till och med den 3 maj 2022. Teckning sker till en teckningskurs motsvarande den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie på First North under perioden 1 april till och med den 14 april 2022 med en rabatt om 25 procent. Teckningskursen ska dock uppgå högst till 44 SEK och lägst 22 SEK. Detta innebär att Bolaget kan komma att erhålla ytterligare cirka 10,2 – 20,5 MSEK före emissionskostnader vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner serie TO1.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss