Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i DS Plattformen AB

DS Plattformen AB

DS Plattformen AB
Cardellgatan 1
114 36 Stockholm

Hemsida:

dividendsweden.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

DS Plattformen bedriver företagsrådgivning kring finansieringslösningar till mindre listade bolag. DS Plattformen AB hette tidigare Dividend Sweden AB.

Teckningsperiod:

4 juni 2020 - 4 juni 2020

Lista:

NGM Nordic SME

Emissionsbelopp:

8 Mkr

Teckningskurs:

0,80 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Nyemissionen riktades till en begränsad grupp investerare; Connector Corporate Finance AB, MMV Investment Group Ltd, Johan Markensten, Jörns Bullmarknad AB samt Montana Sweden AB.

Post:

Övrigt:

Utöver emissionen har Dividend även upptaget ett lån av från närstående till styrelseledamoten Fredrik Crafoord, om 8 MSEK, till årsräntan 12,5%, med 12 månaders löptid.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss