Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i White Pearl Technology Group AB

White Pearl Technology Group AB

White Pearl Technology Group AB
Cardellgatan 1
114 36 Stockholm

Hemsida:

/whitepearltech.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

White Pearl Technology Group består av ett större antal bolag som är verksamma inom informationsteknologi. Koncernen har närvaro i trettio länder. Koncernens verksamhet är inriktad på tillväxtmarknader, särskilt Afrika, Asien, Mellanöstern och i mindre utsträckning Latinamerika. White Pearl Technology Group AB hette tidigare DS Plattformen AB. DS Plattformen AB hette tidigare Dividend Sweden AB.

Teckningsperiod:

29 mars 2019 - 12 april 2019

Lista:

NGM Nordic SME

Emissionsbelopp:

21,9 Mkr

Teckningskurs:

2 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

27 mars 2019

Värdering:

54,8 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 2:5. Den som på avstämningsdagen är registrerad som ägare av A-aktie erhåller 2 teckningsrätter A för varje innehavd A- aktie. Det krävs 5 teckningsrätter A för att teckna 1 A-aktie. Den som på avstämningsdagen 27 mars 2019 är registrerad som ägare av B-aktie erhåller 2 teckningsrätter B för varje innehavd B-aktie. Det krävs 5 teckningsrätter B för att teckna 1 B-aktie.

Post:

Övrigt:

Obs, fullständiga villkor är inte presenterade när detta skrivs. Det som framgått hittills är att det är en företrädesemission på 21,9 Mkr och att memorandum ska presenteras den 28 mars 2019.

Företrädesemissionen är garanterad genom en s k toppgaranti om 11 MSEK, där garanterna säkerställer intervallet 10,9-21,9 MSEK. All teckning med eller utan företräde upp till 10,9 MSEK läggs till garanternas teckningar om 11 MSEK och decimerar således inte garanternas åtagande.

Uppdaterat: 2019-03-29

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss