Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Dicot AB

Dicot AB

Dicot AB
Stora malmgatan 8
193 35 Sigtuna

Hemsida:

dicot.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Dicot utvecklar läkemedel för återförd och normaliserad funktion vid erektionsstörningar.

Teckningsperiod:

12 oktober 2021 - 26 oktober 2021

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

25,3 Mkr

Teckningskurs:

1,95 kr per unit / 0,65 kr per aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

7 oktober 2021

Värdering:

42,2 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 3:5. Aktieägare erhåller en (1) uniträtt för varje en (1) aktie som ägs på avstämningsdagen och fem (5) uniträtter ger rätten att teckna en (1) unit. En (1) unit består av tre (3) nyemitterade aktier och tre (3) nyutgivna teckningsoptioner.

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen omfattas till cirka 6,2 procent av teckningsförbindelser och till cirka 73,8 procent av emissionsgarantier, sammanlagt är företrädesemissionen således säkerställd till 80 procent.

Utövandekursen för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner motsvarar 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktier på Spotlight Stock Market under perioden från och med den 16 maj 2022 till och med den 27 maj 2022. Teckningskursen kan dock inte vara högre än 1,50 SEK och inte heller lägre än 0,125 SEK (motsvarande kvotvärdet för Bolagets aktie). Utövandeperioden för teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna löper från och med den 1 juni 2022 till och med 15 juni 2022.

Uppdaterat: 2021-09-08

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss