Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Aegirbio AB

Aegirbio AB

Aegirbio AB
Sölvegatan 43 A
223 70 Lund

Hemsida:

aegirbio.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

AegirBio tar fram exakta tester för att hjälpa sjukvården att mer precist dosera biologiska läkemedel. Bolagets första test är för patienter som lider av MS och behandlas med läkemedlet Tysabri.

Teckningsperiod:

1 juni 2020 - 15 juni 2020

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

15 Mkr + 2,25 Mkr

Teckningskurs:

7,50 kr per unit och aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

50 Mkr pre-money

Villkor:

Öppen för allmänheten.

Post:

Övrigt:

Aegirbio noteras på First North den 26 juni 2020.

5 Mkr är säkerställt via teckningsförbindelser och 10 Mkr är säkerställt via garantier.

En unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie TO1. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.

En (1) teckningsoption (TO1) ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget under perioden 26 juni 2020–26 mars 2021 till en kurs om 9,00 SEK.

Vid fullteckning i Erbjudandet och därefter fullt utnyttjande av teckningsoptioner (TO1) senast under mars 2021 tillförs Bolaget ytterligare cirka 18 MSEK före avdrag för emissionskostnader om cirka 1,0 MSEK, alternativt 20,7 MSEK före avdrag för emissionskostnader om cirka 1,1 MSEK i det fall full övertilldelning har skett.

Uppdaterat: 2020-06-08

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss