Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Aegirbio AB

Aegirbio AB

Aegirbio AB
Sölvegatan 43 A
223 70 Lund

Hemsida:

aegirbio.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

AegirBio tar fram exakta tester för att hjälpa sjukvården att mer precist dosera biologiska läkemedel. Bolagets första test är för patienter som lider av MS och behandlas med läkemedlet Tysabri.

Teckningsperiod:

17 januari 2020 - 17 januari 2020

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

4,5 Mkr

Teckningskurs:

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

70 Mkr pre-money

Villkor:

Riktad emission.

Post:

Övrigt:

Eminova Partners AB har agerat finansiell rådgivare till Aegirbio AB i samband med denna Pre-IPO och gör även det för den noteringen och den kapitalanskaffning som kommer att ske under våren 2020.

Uppdaterat: 2020-01-17

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss