Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Advanced SolTech Sweden AB

Advanced SolTech Sweden AB

Advanced SolTech Sweden AB
Upplagsvägen 1
117 43 Stockholm

Hemsida:

advancedsoltech.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Advanced SolTech Swedens (ASAB) verksamhet består i att genom utlåning till koncernbolag finansiera solenergianläggningar i Kina som ägs och löpande underhålls av Advanced SolTech Renewable Energy Hangzhou Co. Ltd. (ASRE) eller dess helägda lokala dotterbolag. Som säkerhet för utlånade medel erhåller man säkerheter i underliggande tillgångar (solenergianläggningar och kundfordringar).

Teckningsperiod:

13 juni 2022 - 13 juni 2022

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

18 Mkr

Teckningskurs:

20,16 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

781,2 Mkr pre-money

Villkor:

Riktad till 12 investerare. Investerarkretsen består huvudsakligen av externa privata investerare som är kunder till Bolagets arrangör SIP Nordic Fondkommission AB. Ingen enskild investerare tecknar större andel än 27,78 procent av Nyemissionen. Investeraren som tecknar andelen om 27,78 procent är den fjärde största aktieägaren i Bolaget, The World We Want Foundation, med ett ägande, innan Nyemissionen, om cirka 2 procent av antalet aktier i Bolaget.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss