Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Advanced SolTech Sweden AB

Advanced SolTech Sweden AB

Advanced SolTech Sweden AB
Upplagsvägen 1
117 43 Stockholm

Hemsida:

advancedsoltech.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Advanced SolTech Swedens (ASAB) verksamhet består i att genom utlåning till koncernbolag finansiera solenergianläggningar i Kina som ägs och löpande underhålls av Advanced SolTech Renewable Energy Hangzhou Co. Ltd. (ASRE) eller dess helägda lokala dotterbolag. Som säkerhet för utlånade medel erhåller man säkerheter i underliggande tillgångar (solenergianläggningar och kundfordringar).

Teckningsperiod:

24 september 2020 - 24 september 2020

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

131,5 Mkr

Teckningskurs:

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Private placement av preferensaktier.

Post:

Övrigt:

Villkoren för emissionen av preferensaktier har utformats med en kommande notering i åtanke. JOOL Corporate Finance AB har agerat som bolagets corporate finance-rådgivare i transaktionen. SIP Nordic Fondkommission AB har varit arrangör och Roschier Advokatbyrå AB legal rådgivare.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss