Alliance Oil Company Ltd

Alliance Oil Company Ltd är ett ledande självständigt olje- och gasföretag med en vertikalt integrerad verksamhet i Ryssland och Kazakstan. Alliance Oil Company har idag bevisade och sannolika reserver om 760 miljoner fat oljeekvivalent och downstreamverksamhet som inkluderar raffinaderiet i Khabarovsk och ett ledande nätverk av bensinstationer och oljeproduktsdepåer i ryska Fjärran Östern.
Nasdaq Stockholm
Råvaror
Bransch: Råvaror
Nasdaq Stockholm
Råvaror
Bransch: Råvaror
Inga nyheter hittades
Alliance Oil Company Ltd

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner